Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
« POWRÓT

HISTORIA

Budynek, w którym mieści się obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wybudowano w 1928 roku. Początkowo była w nim Powiatowa Kasa Chorych. Informowano mieszkańców, że z dniem 1 stycznia otworzyliśmy w naszym gmachu przy wieży wodociągowej wzorowo utworzone łazienki. Ponadto zapowiadano, że od lutego uruchomiona będzie poradnia przeciwgruźlicza i laboratorium dla robotników, wycieczek, uczniów szkolnych itp. Urządza się specjalną wspólną łaźnię natryskową. Nowość ta nie przyjęła się w mieście. Już w 1938 roku redaktor "Kuriera Średzkiego" podał informację:

"Po długich targach doczekała się nareszcie Środa budynku dla drugiej szkoły powszechnej, która nie miała swego lokalu. Na ten cel przeznaczono budynek po byłej Kasie Chorych, własność Ubezpieczalni Społecznej w Gnieźnie."

W ten sposób dano miastu szkołę. Gmach Ubezpieczalni Społecznej, jeden z największych w mieście, wydzierżawiony został przez Samorząd Miejski i odpowiednio przystosowany mieści szkołę żeńską.

W czasie II wojny światowej budynek pełnił funkcję szpitala wojskowego, a część przeznaczono na koszary Wehrmachtu. Wojska niemieckie, opuszczając Środę w nocy z 22 na 23 stycznia 1945r. podpaliły m.in. szkołę nr 2, w której w ostatnich miesiącach znajdowały się magazyny wojskowe.

Odbudowa budynku postępowała bardzo szybko. Szkoła zadomowiła się w gmachu na stałe. Już w listopadzie 1945r. w części budynku wznowiono zajęcia szkolne. W roku szkolnym 1945/1946 do szkoły podstawowej nr 2 uczęszczało 512 uczniów. Największy przyrost uczniów zanotowała szkoła w roku szkolnym 1947/1948 - uczęszczało 635 uczniów (na 1755 wszystkich w czterech szkołach). 

Utrzymująca się duża liczba uczniów we wszystkich szkołach podstawowych powodowała, że warunki nauczania były bardzo trudne. Szkoła nie dysponowała salą gimnastyczną i pracowniami przedmiotowymi. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach. W 1970r. przeprowadzono generalny remony szkoły i mieszkania na drugim piętrze zostały zaadaptowane na pięć izb lekcyjnych. Zmniejszono liczbę oddziałów klas IV i V, przenosząc część uczniów do pozostałych szkół. Skrócono przerwy międzylekcyjne, a lekcje rozpoczynano przed 8:00. Szkoła liczyła 25 oddziałów i miała 14 izb do nauki. Nauka odbywała się na dwie zmiany, a w klasach nauczania początkoweho nawet na trzy zmiany. Szkoła nie miała ani sali gimnastycznej, ani podwórza szkolnego. Uczniowie klas starszych korzystali z sali sportowej ośrodka sportowego przy stadionie.

Pod koniec 1984r. uporządkowano i ogrodzono teren przylegający do Szkoły Podstawowej nr 2 i te prace zapoczątkowały budowę szkolnego boiska sportowego. 

Budynek był wciąż niewystarczający i w roku 1990 podjęto decyzję o jego rozbudowie. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska do nowego skrzydła dobudowano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych i pomieszczenie na wózkarnię. Zabrakło niestety środków na windę, co okazało się później sporą niedogodnością dla nauczycieli uczących w klasach integracyjnych. Rozbudowę szkoły zakończono w roku 1992. W październiku 1995 roku oddano do użytku pierwszą w historii szkoły salę gimnastyczną z widownią.

Obecnie w szkole mieści się 25 izb lekcyjnych. W tej liczbie są klasy: jedna informatyczna, dwie przyrody, dwie języków obcych - języka angielskiego i języka niemieckiego, muzyki, historii, trzy 
języka polskiego i dwie matematyki oraz 13 klas edukacji wczesnoszkolnej. Wszystkie izby są dobrze wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

Ponadto w szkole znajduje się świetlica, stołówka, biblioteka oraz kuchnia na kulinane zajęcia pozalekcyjne.

W szkole wydzielono pomieszczenia na terapię pedagogiczną i logopedyczną (2 gabinety). Jest gabinet lekarski i stomatologiczny, gabinet pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego, gabinet wicedyrektorów, dobrze wyposażony w sprzęt biurowy sekretariat z gabinetem dyrektora.

Budynek jest dwukondygnacyjny, zbudowany z cegły. Z jednej strony gmachu położone jest asfaltowe boisko do gier zespołowych. Na drugiej części są boiska - wielofunkcyjne i trawiaste do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw dla dzieci młodszych. Na tych obiektach uczniowie spędzają przerwy. Boiska i plac zabaw służą również dzieciom z okolicznych budynków do popołudniowych zabaw.

Wszystkie pomieszczenia szkolne, przeznaczone do pracy z uczniami, odpowiadają normom BHP wymaganym w tego typu budynkach.

Szkoła ma swobodny dostęp do Internetu poprzez wi-fi.

Systematycznie, na miarę potrzeb przeprowadzane są remonty, likwiduje się usterki, co wpływa dodatnio na estetykę szkoły. Ostatnie inwestycje w szkole to: przygotowanie sali komputerowej - sfinansowano ze środków Rady Rodziców, wyposażenie w komputery ze środków EFS, malowanie szkolnych korytarzy, remont izb lekcyjnych, wymiana rynien na budynku szkoły i sali gimnastycznej (2014r.), naprawa izolacji poziomej i pionowej szkoły (2013r.), wydzielenie i wyposażenie sali zabaw przy świetlicy dla dzieci młodszych - sfinansowano ze środków Rady Rodziców (2015r.), remont toalet na parterze (2016r.), modernizacja zewnętrznego monitoringu wizyjnego - sfinansowano ze środków Rady Rodziców (2016r.), likwidacja podjazdu dla wózków i budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych (2016r.).


Od 1 stycznia 2007r. pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej.

 

« POWRÓT